ಮೇಘ ಸಂದೇಶ / ಹುಡುಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು – ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು, ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಚ್ಚು ಹಗುರ ಅನುಮಾನಗಳು ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು

Read more