Women in Politics

Latestದೇಶಕಾಲ

ದೇಶಕಾಲ/ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ : ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು? – ಸಿ ಜಿ.ಮಂಜುಳಾ

1983ರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ

Read More