ದೇಶಕಾಲ / ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ನೀರು – ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆಯೇ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿನಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು

Read more

ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ ನಾರಿ ಮತ್ತು ನೀರು – ಸುಮಂಗಲಾ ಎಸ್. ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

ನೀರಿಗೂ  ನಾಗರಿಕತೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದಷ್ಟೇ ಬಲವಾದ  ಸಂಬಂಧ ನೀರಿಗೂ ನಾರಿಗೂ ಇದೆ. ಬಿರು  ಬೇಸಿಗೆಯ  ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ  ನೀರಿನ ಬವಣೆಯೂ  ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.  ನೀರಿಗೂ  ನಾಗರಿಕತೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದಷ್ಟೇ ಬಲವಾದ 

Read more

ದಾಹ ತೀರಿಸೋ ತತ್ರಾಣಿ – – ಕಿರಸೂರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ

ಕುರಿ ಹಿಂಡಿನ ಹೆಜ್ಯಾಗ ದನಗಳ ತಿರುಗಾಟದ ಗತ್ತಿನ್ಯಾಗ ಬಿಸಿಲ ಬಲೆಯು ನೆತ್ತಿ ಹೊಕ್ಹಾದೋ ಗಂಟಲು ಒಣಗಿ ಚುರು ಚುರು ಪಾದ ನಲುಗ್ಯಾದೋ ಬತ್ತಿದ ತುಟಿಗಳ ಬೆನ್ನ ಕಾಯಲು

Read more