ಹದಿನಾರಾಣೆ ಅಸಮಾನತೆ /ಯುದ್ಧದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆದರದ ಗಟ್ಟಿ ಮನಗಳು – ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

ಪ್ರತೀ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗುವ ಸೈನಿಕರ ಮಡದಿಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ತಮಗೆ ತಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮನದಲ್ಲೇ ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಮಿಡಿಯುವ

Read more