ದೇಶಕಾಲ/ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ದಿನ: ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ನೆನಪಿಸುವ ದಿನ

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜನವರಿ 24 ರಂದು ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ದಿನ’ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬರೀ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು

Read more

ಚಿತ್ರಭಾರತಿ/ ಹೀರೊಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ – ಭಾರತಿ ಹೆಗಡೆ

 ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಜಗತ್ತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ  ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ

Read more