ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆ: ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳದ್ದೇ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ- ಸುಮಂಗಲಾ ಎಸ್. ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

ಮಗುವಿಗೆ ಒಳಿತು, ಕೆಡುಕು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಂತಿರುವ

Read more

ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ ಹೀಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು- ಸುಮಂಗಲಾ ಎಸ್. ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ಉರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಫುಟ್‌ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮನೆಯಿಂದ, ಅದೂ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಇತ್ತೀಚಿನ

Read more

ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ ಸ್ವಚ್ಛಕಾರಕಗಳಿಂದ ಹಾನಿ ಬೇಡ- ಸುಮಂಗಲಾ ಎಸ್. ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಣ್ಣ, ಬಣ್ಣದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಡಿಟರ್ಜಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಲ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂದು ನೀಲಾ

Read more