Verma Report

FEATUREDLatestಚಾವಡಿಚಿಂತನೆ

ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವರ್ಮಾ ವರದಿ / ಡಾ. ಸುಧಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

 ನಿರ್ಭಯಳ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೆ ೬ ವರ್ಷ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವರ್ಮಾ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ.  ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ  ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವರ್ಮ

Read More