ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು/ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ: ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಸೋದರಿಯರು -ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ಚೈತ್ರಾ

ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಚೀನೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ದೇಶ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ. ಪರರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂದಾಯ, ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೇ ಚೀನಿ ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ಸಂಸ್ಕøತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ

Read more