ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಿನಿಯರು – ಸುಮಂಗಲಾ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಚಿಪ್ಕೋ’ ಚಳವಳಿ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ.  ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಡಿಶಾದ ಧೇನ್ಕನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ

Read more