ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು / ಮಸಾಯಿಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಲೋಕ- ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಚೈತ್ರಾ

ತಾಂಜಾನಿಯಾ – ದನ-ಕರುಗಳ ಆರೈಕೆ, ಮೇವು, ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸ; ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಹಾಲು ಕರೆದು, ದನ-ಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಶುರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ

Read more