ಸಿನಿ ಸಂಗಾತಿ/ ಗಂಭೀರ ವಸ್ತು, ಸರಳ ಸಿನಿಮಾ – ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್

ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಎನಿಸಿದ ವೃದ್ಧರನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವುಳ್ಳ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲುವುದು ‘ತಲೈಕೂತಲ್’. ಸಾಮಾಜಿಕ

Read more