ಚಾವಡಿ/ ಚಿಂತನೆ / ಇದು ಸರೀನಾ? ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಕೊರೋನಾ – ನೂತನ ದೋಶೆಟ್ಟಿ

ಇದುವರೆಗೆ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬರುವ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡುವ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇಸರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹನೆ, ತುಸು ತಾತ್ಸಾರ, ಅಪಾರ

Read more

ಮಹಿಳಾ ಅಂಗಳ/ ವೃದ್ಧೆಯರ ಆಶಾಕಿರಣ : ವಸುಂಧರಾ ದೇವಿ – ನೂತನ ದೋಶೆಟ್ಟಿ

ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನವೆಂದರೆ, ಹೆಣವೆಂದರೆ ಹೇಳಲಾರದ ಅಂಜಿಕೆ, ಭಯ, ಮೈಲಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇನ್ನು ಪುರುಷರೇ ಮುಖಾಗ್ನಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾಲಾಂತರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ

Read more

ಮೌಢ್ಯಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಕ್ತಾ: ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ/ ಮೈತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಚಾರವಾದಿ ನರೇಂದ್ರ ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಮೂಢರ ಗುಂಪಿನವರ ಗುಂಡಿನಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ದಿನವನ್ನು “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿ” ದಿನವನ್ನಾಗಿ

Read more