ಸ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿ / ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ರಾಣಿ ಸುಂದರಾಂಬಾಳ್ – ಡಾ. ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ

 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮುಂದೆ ಕೈಯೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಮುಂದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ್ದು ಒಂದು ದಂತಕತೆಯೇ ಸರಿ. ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು

Read more