ಮೇಘ ಸಂದೇಶ / ಮೈಬಣ್ಣವೇ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ – ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೭೦ ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಫೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಸಹ ಫೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು

Read more