ಮೇಘ ಸಂದೇಶ/ ಅವಳು ಬಹಳ ಜೋರಲ್ವಾ? ಏನಿವಾಗ?- ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ದನಿ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ದಬಾಯಿಸಬಾರದು, ವಾದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

Read more

ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ನೋಟ/ ಅವನ ಮದುವೆಗೆ ಅವಳ ಉಡುಗೊರೆ- ಸುಶೀಲಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಹಿಂಸಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೂದಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕು ಎಂದು ಮದುವೆ ಆಗುವವರೂ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ? ನನ್ನ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಣವಾದರೆ ನಾನೂ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ಧೋರಣೆ

Read more