ಪದ್ಮಪ್ರಭೆ/ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕಿ ಶಾರದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್- ಡಾ. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಕಲೆ, ಪುರಾತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾತನ ಲೋಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿಗಳ ವ್ಶೆಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂಶೋಧಕಿ ಶಾರದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್. ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿಶಾರದೆ. ನಟರಾಜನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ

Read more