ಪದ್ಮಿನಿ ಪಾಠ/ಸಂವೇದನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ- ಡಾ. ಪದ್ಮಿನಿ ಪ್ರಸಾದ್

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಿರಿಯರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಮನೆ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ

Read more