ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ ಪ್ಯಾಡ್‌ ವಿಲೇವಾರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ – ಸುಮಂಗಲಾ ಎಸ್. ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

  ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಹಿಳೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬೇಕು   ವಿಜ್ಞಾನ

Read more

ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಿಲ್ಲ ಸುಂಕ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ

Read more