ಪದ್ಮಪ್ರಭೆ/ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳ ತಾಯಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ- ಡಾ. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ನೆರಳಿಲ್ಲದ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮರಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಡೀ

Read more