ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು/ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೊಬ್ಬಳೇ ಪದ್ಮಾವತಿ! ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಚೈತ್ರಾ

ಮಹಾರಾಜರು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಕೀಯದಾಟಗಳಿಗೆ ಅರಮನೆಯ ರಾಣಿಯರ ಪ್ರಾಣವೇ ಪಣ. ಉರಿವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನವವಧುವಿನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಸಾಲಂಕೃತರಾಗಿ ಜೌಹರ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು? ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ

Read more