ತಾರಾಬಾಯಿ ಶಿಂಧೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ 

 ತಾರಾಬಾಯಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರ “ಸ್ತ್ರೀ- ಪುರುಷ ತುಲನೆ” ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದು “ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಪಠ್ಯ” ಎಂದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.  `ಹಿತೈಷಿಣಿ’

Read more