ಸಾಧನಕೇರಿ/ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ವಿಧಿಯಲ್ಲ – ನೇಮಿಚಂದ್ರ

ಭಾರತದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೇನೆ ಇಸವಿ 1992ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರೂ, ಅವರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರದಂತೆ, ಕಮಾಂಡರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆ ಹಾಕಿತ್ತು. 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದಿನಾಂಕ

Read more