ಜಗದಗಲ/ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ : ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಬೇಡದ ಬಸಿರು

`ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮೇಲಂತೂ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ.

Read more

ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡಿ / ಗರ್ಭಪಾತದ ಹಕ್ಕು: ನೂತನ ನಿರ್ವಚನ – ಡಾ. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಗರ್ಭಪಾತ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಗುವನ್ನು ಕುರಿತ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಂಡುಮಗುವಿನ ಆಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತ ಕುರಿತು ಇದೀಗ

Read more

ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ಮಹಿಳೆಯ  ಶರೀರ  ರಚನೆ  ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ  ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ!- ಸುಮಂಗಲಾ ಎಸ್.ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

ಮಹಿಳೆಯ  ಶರೀರ  ರಚನೆ  ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ  ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ! ಮಹಿಳೆಯ ಜನನ ಕಾಲುವೆ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು ಆಕೆ  ಈ ಭೂಮಿಯ  ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದೆ. 

Read more