ದೇಶಕಾಲ/ ನೌಕಾದಳದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ

ಸೇನೆಯಂತೆ ನೌಕಾದಳದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ -ಶಾಶ್ವತ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ತೀರ್ಪು, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಶೌರ್ಯದ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು

Read more

ದೇಶಕಾಲ/ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೇನೆಯ ನಾಯಕತ್ವ

ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸೇನೆಯ ಮೂರು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಮನೋಭಾವ

Read more