ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡಿ/ ಮಹಿಳಾ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ -ಡಾ.ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಮಹಿಳೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕಳೂ ತಾಯಿಯೂ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್‍ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಯಾವ ಉಪಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿಕೆಗಾಗಿ

Read more