ದೇಶಕಾಲ / ಮುಟ್ಟಿನ ಮೌನ ಮುರಿಯುವ `ಮಾಸಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ’

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮಾಸಿಕ ಮುಟ್ಟನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾರಾದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇನಿದ್ದರೂ ಗುಟ್ಟುಗುಟ್ಟಾಗಿ ತಲುಪುವ ಕಿವಿಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ ಪಿಸುಮಾತು ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೀಗ ಮುಟ್ಟನ್ನು ಕುರಿತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಟ್ಟುಮಾಡುವ,

Read more