new evidence

Latestಅಂಕಣ

ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡಿ / ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹ – ಡಾ. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಹೊಸಕಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳೂ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ; ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವೂ ಹೊರತಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರಣ, ಅದರ ನೆರವನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ

Read More