ಪುಸ್ತಕ ಸಮಯ / ‘ಗ್ರೇತಾ ಥನ್‌ಬರ್ಗ್‌’ – ದೇವನೂರು ಮುನ್ನುಡಿ

ಸ್ವೀಡನ್‌ ಮೂಲದ ಗ್ರೇತಾ ಥನ್‌ಬರ್ಗ್‌ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ. ಈಕೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿರಿಯ

Read more