ಸಿನಿ ಸಂಗಾತಿ / ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳಿಸುವ`ಕೆ.ಡಿ.’ -ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್

ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮಿತಾ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಿನಿಮಾ `ಕೆ.ಡಿ.’ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರದ

Read more