ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆ: ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳದ್ದೇ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ- ಸುಮಂಗಲಾ ಎಸ್. ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

ಮಗುವಿಗೆ ಒಳಿತು, ಕೆಡುಕು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಂತಿರುವ

Read more

ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣು – ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಹೂಂ, ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿದರೆ ಈಗಲೀಗ ಹೇಳಿಬಿಡಲೇನು? ನಾ ನಿನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣು! ನಿನ್ನ ಗತಸ್ಮೃತಿ ಮೆಲುಕುಗಳ  ಶತಮಾನದಿಂದೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣಿದುರು  ಚಾಚಿಬಿಡಬಲ್ಲೆ… ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಲಕ್ಷಕ್ಷಣಕೋಶದಲ್ಲಿವೆ ನಿನ್ನ ಮಸ್ತಿಷ್ಕಭಿತ್ತಿಯ

Read more

ಅಸಹಾಯಕ ತಾಯಿ – ನೂತನ ದೋಶೆಟ್ಟಿ

ಅವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು. ಅದೊಂದು ಸಂಜೆ ನಾವು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಆಗ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೀರಾಟ ಕೇಳಿತು. ಅಲ್ಲಿ

Read more