ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ : ಬದಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ – ಮೋಟಮ್ಮ

“ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳೇ ತುಂಬಿವೆ. 1978ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ

Read more