ಮೇಘಸಂದೇಶ/ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ… – ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಲುಂಟೇ? ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಬದುಕು ಬಹಳ ಸುಲಭವೇ? ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಿಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ

Read more