ಪ್ರದ್ಮಪ್ರಭೆ/ ಮಡಿಲಿಗೊಂದು ಮಗು ನೀಡುವ ಡಾ. ಕಾಮಿನಿ ರಾವ್- ಡಾ. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಗರ್ಭದೊಡಲಿನ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಮಡಿಲಿಗೊಂದು ಮಗು ನೀಡುವ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತು ಬಳಸಿ ಹಲವರ ಬಾಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಕಾಮಿನಿ

Read more