ದೇಶಕಾಲ/ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಿದ್ದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕು – ಭಾರತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕೋವಿಡ್-19 ಇಂದಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‍ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಗರ ತೊರೆದರು. ನೂರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರ ನಡೆದೇ ಹೋದರು. ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯ ಬವಣೆಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ

Read more