ಸಿನಿಮಾತು/ ಮಾಯಿ ಘಾಟ್: ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ- ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರೇಮ್‍ಕುಮಾರ್

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ `ಮಾಯಿ ಘಾಟ್ ಕ್ರೈಂ ನಂ 103/2005′ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಅಸಹಾಯಕ ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.

Read more