ಸ್ತ್ರೀ ಸೂಕ್ತ – ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಂಗಮಠ

ಪುಟಾಣಿ ಕೂಸು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿಯಾಗುವಳು ಕಾಲ ಹರಿದಂತೆ ಹೊಳಪು ತ್ವಚೆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿ ಮಡಚಿ ಮುದ್ದೆಯಾಗುವುದು ಜನನ ಮರಣಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗರ್ಭದರಿಸಿ ಜೀವನವ ಹದವಾಗಿ ಹಗುರಾಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವ

Read more