ದೇಶಕಾಲ/ ದೆಹಲಿ ದಾದಾಗಳ ಧಿಮಾಕು ಇಳಿಸಿದ ದೀದಿ – ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ದೀದಿ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ! ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ

Read more