ದೇಶಕಾಲ / ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಂಡನೆ ಭರವಸೆಯ ನಾಟಕದ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವ ಮಹಿಳಾ

Read more