ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು/ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಣಿ ದಿದ್ದಾ!- ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಚೈತ್ರಾ

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಿದ್ದಾ ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ಅನನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಟ್ಟದರಾಣಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ರಾಜಮಾತೆಯಾಗಿ ಅವಳು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿರುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ.

Read more