ಮಹಿಳಾ ಅಂಗಳ / ಕೊರೊನಾ ಕಲಿಸಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಪಾಠ – ನೂತನ ದೋಶೆಟ್ಟಿ

ಕೊರೊನಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಆಪತ್ತಿನ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯ ಗಂಡಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಕಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ತಮ್ಮ

Read more

ಭಾವಯಾನ/ ಜಾಣೆ ಅಮ್ಮನ ಜೀರಿಗೆ ಡಬ್ಬಿ – ಆಶಾ ನಾಗರಾಜ್

ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳೇ? ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಅವರ ಜಾಗರೂಕತೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಯೇ

Read more

ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ – ಸುಮಂಗಲಾ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

ಅಡುಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆ ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತು ಎನ್ನುವಂತೆ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೇ

Read more