ದೇಶಕಾಲ / ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು – ತಿರು ಶ್ರೀಧರ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂಥ

Read more

ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು / `ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೇಡಿಯೋ’ ನಡೆಸಿದ ಉಷಾ ಮೆಹ್ತ – ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಚಳವಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು

Read more