ಮೇಘ ಸಂದೇಶ/ ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಇರಬೇಕು! – ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಾಗ ಹುಡುಗಿಗೆ “ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ” ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಜಗತ್ತು, ಅವನೇ ಜೀವನ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತ ತನ್ನತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ

Read more

ಮೇಘ ಸಂದೇಶ / ಅವಳ ಸಮಯ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿ – ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಿಸಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕ `ಅವಳತನ’ ಹೇಗೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ

Read more

ಚಿಂತನೆ / ಅವಳ ಹೆಸರು ಅವಳ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅವಳ ಅಭಿಮಾನ – ಆಶಾ ನಾಗರಾಜ್

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಸ್ಮಿತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಂಡಿಗಿಂತ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

Read more