ಸಮ್ಮತಿಯ ಸಲಿಂಗಕಾಮ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ : ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

ಸಲಿಂಗಕಾಮ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಹೇಳುವ ಭಾರತೀಯ ದಂಡಸಂಹಿತೆಯ ೩೭೭ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿನ ಐವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಕಾನೂನನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ’ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು

Read more