Hathras

Uncategorizedದೇಶಕಾಲ

ದೇಶಕಾಲ / ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯದ ಹತ್ಯೆಯ ಆಯಾಮಗಳು – ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ಅನುಪಮಾ

ಅಸಮಾನ ಭಾರತದ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾತಿ ಪೂರ್ವಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಕ್ತವಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಶೋಷಣೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ

Read More