ಕೊರೋನ ಕಥನ/ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಬಳಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನ ಬಿರುಗಾಳಿ

ಕೋವಿಡ್- 19 ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾದ ದೇಶ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ

Read more