ಹೆಣ್ಣು ಹೆಜ್ಜೆ/ ಸ್ತ್ರೀ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ – ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ `ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ’ನ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪುರುಷ -ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರಾದರೂ,ಸ್ತ್ರೀ `ಸಂವೇದನೆ’ ಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ

Read more

ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ನೋಟ/ ಬದಲಾಗ ಬೇಕು ನಾವು – ಸುಶೀಲಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ

“ಗಂಡಸರು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರುವುದು ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲವಾ? ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ರಗಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವಾ?” ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ಗಂಡಸರ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಸಹಜ

Read more