ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಳದಗಲ ಹೋಳಿಗೆ! : ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ

ಪತ್ರಕರ್ತರುತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನೂರಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಹರಟೆ, ಮಾತುಕತೆ, ವಾಗ್ವಾದ, ಸಂವಾದ, ಸಂದರ್ಶನ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿಅವರು ಮರಳಿ ನಾಲ್ಕು

Read more