ಮೇಘಸಂದೇಶ/ ನಿನ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಯಜಮಾನಿ – ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವೇ ಸಾಕುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನು ನಾವೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ? ಹೊರಗೆ ದುಡಿದರೂ ನಮ್ಮದೇನಿದ್ದರೂ ಮನೆಯೊಳಗಿನ

Read more