ಪುಸ್ತಕ ಸಮಯ/ ಪ್ರಥಮ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಪಠ್ಯ– ಸು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ವಿಧವೆಯರು ಮಂಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ತಾರಾಬಾಯಿ ಕಟುವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಧವಾ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕುದಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಸತ್ಯವಾನನನ್ನು ಯಮನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತಂದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ

Read more

ನಮ್ಮ ಕಥೆ/ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಯ ಪಯಣ – ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಡಾ| ದೇವಕಿ ಜೈನ್‍ರವರು ತಮ್ಮ The  Journey of a Southern Feminist ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಹೇಗಾದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು

Read more

ಹಿತೈಷಿಣಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಹಿತೈಷಿಣಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವು ಆರಂಭಿಸಿರುವ “ಹಿತೈಷಿಣಿ” ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 15 ರ ಭಾನುವಾರ

Read more