ದೇಶಕಾಲ/ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್- ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಗ್ರಹ

ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕರಾಳ ಕೃಷಿ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಂದೋಲನದ ಹೊಸ ಮಜಲನ್ನು

Read more